Benvingudes sigueu totes les persones que visiteu aquest racó que augmentarà els seus continguts de mica en mica.
Bàsicament hi trobareu tots els escrits que jo, Cèsar Gimeno i Nebot, redacte sobre diversitat funcional, que és la denominació proposada pel Foro de Vida Independiente per anomenar la discapacitat, paraula que refusem per pejorativa.
En molts d'aquests escrits compte amb la impagable col·laboració de la meua companya i amiga Mar Dalmau Caselles.

divendres, 5 de juny de 2009

AMB CAMES QUE RODEN (28)

Una vegada més hem de seguir escrivint de la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència. Després de gairebé dos anys i mig de l’entrada en vigor d’aquesta Llei el seu desenvolupament i aplicació arreu de l’Estat espanyol difereix molt d’unes comunitats autònomes d’unes altres. Segons el II Dictamen de l’Observatori del Desenvolupament i Implantació Territorial de l’esmentada Llei, fet per l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, Castella-Lleó, Andalusia, Aragó i el País Basc aconsegueixen un "notable" en la seua aplicació, mentre que la Comunitat Valenciana, junt a Balears, Canàries, Extremadura, Madrid i Múrcia, forma part del grup de comunitats que hi "suspenen".

Les ciutadanes i ciutadans de la nostra comunitat autònoma, que necessitem amb urgència les prestacions i serveis que preveu la Llei 39/2006, ens sentim greument perjudicats pel retard i deficiències derivades de la mala gestió del Govern valencià. Més de 6.000 persones han mort a la nostra Comunitat, des que està en vigor la Llei, sense haver arribat a gaudir d’allò que els pertocava legalment. Per això s’han anat constituint per tot el territori valencià plataformes –entre aquestes la «Plataforma de Castelló en defensa de la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència»- que treballen per reivindicar el correcte acompliment de la Llei i que no volen esdevenir objectes de manipulació política.

Si el Govern de l’estat destina les mateixes quantitats de diners a totes les Comunitats Autònomes per al desenvolupament de la Llei 39/2006 ¿perquè hi ha tanta diferència en l’eficàcia de la implementació que s’està fent d’aquesta en dues Comunitats governades pel Partit Popular, com són Castella-Lleó i la Comunitat Valenciana? No sembla que siga qüestió d’ideologia sinó de bona o mala gestió.


Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot

(publicat al núm. 96 de VOX UJI. Juny 2009)

Plataforma de Castelló en defensa de la Llei 39/2006
de promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència

E-mail: castello.autonomiadependencia@gmail.com

MANIFEST DE LA CONCENTRACIÓ DEL 7 DE MAIG


Des de totes les Plataformes en Defensa de la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència de les províncies d'Alacant, València i Castelló, dediquem aquesta trobada a les persones amb dependència que no han pogut arribar a gaudir d’aquells serveis i prestacions als quals tenien dret per llei.

Avui ens reunim ací per a homenatjar amb el nostre especial record a aqueixes prop de 6.000 ciutadanes i ciutadans amb dependència, que van morir a la Comunitat Valenciana durant aquest període de més de dos anys que ja duu en vigor aquesta Llei i sense la seua correcta aplicació.

Cadascuna d'aquestes persones té nom i cognoms i deixen una història darrere de lluita per seguir endavant, amb una esperança que no han vist feta realitat: l'esperança de beneficiar-se d'uns recursos que podien haver fet la seua vida menys dura, evitant molt de sofriment, molt de dolor i que hagueren millorat la seua qualitat de vida quotidiana, així com la de les seues famílies i entorn.

També volem expressar el nostre més sincer reconeixement a les i els familiars d'aquestes persones que ja no poden acompanyar-nos en el camí de la reivindicació perquè no s'obstaculitze el desenvolupament dels nostres drets.

Aquestes famílies que són la sustentació diària de tantes persones en situació de dependència i que, en els casos de les persones ja mortes, han estat testimonis, i també han patit l'angoixa, desesperació i impotència de veure com se'ls desmereixia al no proporcionar-se'ls aquelles atencions que necessitaven amb urgència per a poder cuidar-les millor.

I finalment, volem que aquesta trobada servisca també com acte de denúncia. Denúncia a la incompetència de qui ostenten el poder en la nostra Comunitat Autònoma.

El Consell Valencià és el gran responsable que totes aquestes persones no hagen tingut els recursos que necessitaven. Perquè el Govern de la Generalitat Valenciana està boicotejant des del principi i sistemàticament la correcta i adequada implementació de la Llei, que anteriorment havien votat al Parlament.

El Govern Valencià ens ha utilitzat i ens utilitza com arma llancívola contra el Govern Central, marginant, ignorant i menyspreant el sofriment de les persones que estem en situació de dependència i de les nostres famílies. Doncs no oblidem que som la baula més vulnerable i necessitada de la cadena.

Exigim el respecte que com persones ens mereixem, entenent i considerant que la utilització política i partidista de les nostres problemàtiques socials i personals atenta contra la nostra dignitat personal i col·lectiva, demostrant una manca d'ètica professional així com de sensibilitat personal i política per part de qui governen, així com de qui exerceixen d'oposició que sembla que ens veuen com simples objectes de manipulació social i ciutadana. Apel·lant al seu sentit comú i honestedat els emplacem a modificar el seu comportament.

El que les i els professionals de la política anomenen benestar social no sembla ser més que una poderosa arma de confrontació de partits polítics, però, no obstant això, ho defineixen com respecte als nostres drets i qualitat de vida per al nostre col·lectiu (persones amb diversitat funcional, o discapacitat, i en situació de dependència) quan això és així únicament en el discurs, perquè la crua i trista realitat és que les normes i lleis que es refereixen al nostre col·lectiu no són més que paper mullat en la majoria dels casos.

Senyors i senyores del Govern Valencià, veiem que miren cap a altre costat i no els importa gens ni mica el perjudici que s'està produint amb aquest boicot a una Llei destinada a dignificar la vida de tantes persones que necessitem ajuda per a realitzar la majoria de les activitats bàsiques de la vida diària, un suport fonamental perquè puguem desenvolupar la màxima autonomia personal.

És per això que volem manifestar la nostra repulsa col·lectiva i la nostra ferma decisió de seguir lluitant per a fer efectiva la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Per a exigir que es complisca i s'implemente de manera correcta; perquè no hi hagen més casos de ciutadanes i ciutadans que moren sense rebre les atencions que els corresponen per llei, alhora que demanem responsabilitats i consciència al Consell de la Generalitat Valenciana i especialment al seu President Francisco Camps.

PERQUÈ ELLES I ELLS TAMBÉ TENIEN DRET!

APLICACIÓ DE LA LLEI JA!

Castelló de la Plana, a 7 de maig de 2009.

Plataforma de Castelló en defensa de la Llei 39/2006
de promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència

E-mail: castello.autonomiadependencia@gmail.com

MANIFEST CONSTITUENT

“La present Llei té com a objecte la regulació de les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat en el dret subjectiu de ciutadania a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència en els termes establerts per les lleis, mitjançant la creació d’un Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, amb la col•laboració i participació de totes les Administracions Públiques i la garantia per l’Administració General de l’Estat d’un contingut mínim comú de drets per a tots els ciutadans en qualsevol lloc del territori de l’Estat Espanyol” (Llei 39/2006, Art. 1r. Objecte de la Llei.-1).

La Llei reconeix un nou dret de ciutadania a Espanya, universal, subjectiu i perfecte: El dret a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. Fou publicada el 15 de desembre de 2006 i entrà en vigor l’1 de gener de 2007. Des d’aleshores, segons les previsions, haurien d’haver-se valorat com a grans dependents 20.000 valencianes i valencians, tan sols durant 2007, i estar ja rebent les prestacions previstes en la Llei. Al llarg de 2008 i 2009 han de ser valorades més de 16.000 persones amb dependència severa i profunda i rebre les prestacions que la Llei contempla.

És responsabilitat de les Administracions Públiques promoure i dotar els recursos necessaris per a fer efectiu un sistema de serveis de qualitat, garantistes i plenament universals; per això es crea el Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència (SAAD), que ha de ser desenvolupat mitjançant la cooperació interadministrativa que exerceix el Consell Territorial del SAAD, sota la responsabilitat en la gestió i en la seua implementació de les Comunitats Autònomes. Correspon, per tant, a la Generalitat Valenciana les funcions de planificar, ordenar, coordinar i dirigir els serveis per a la seua eficient aplicació.

L’experiència a les comarques de Castelló, com a la resta de la Comunitat Valenciana, des de l’entrada en vigor de la Llei deixa en evidència la nul•la voluntat de la nostra Administració Autonòmica en la implementació correcta de la mateixa, tal com la ciutadania mereix i l’ètica política i la legalitat exigeixen. Per la seua escassetat en la dotació de recursos per a la seua adequada aplicació, per la seua descarada lentitud administrativa, i per la seua singular manca de transparència i sensibilitat davant la ciutadania necessitada del recursos previstos en la mateixa.

En aquest context, i front a l’alarmant panorama que suposa la vulneració de drets bàsics de ciutadania, hom crea la “Plataforma de Castelló en Defensa de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència”, que naix amb l’objectiu de reivindicar la seua adequada aplicació, tot posant l’èmfasi en l’organització dels procediments per a l’obtenció de la prestació que en cada cas correspon. La mateixa està constituïda per Associacions i Col•lectius de persones en situació de dependència, Associacions de Professionals, Agents Socials (sindicats) i per ciutadanes i ciutadans que directa o bé indirectament necessiten dels serveis i prestacions que disposa la llei (familiars, cuidadores i cuidadors, etc.). Així mateix, participen també aquelles persones i/o col•lectius, associacions o entitats ciutadanes que per solidaritat i sentit de la justícia desitgen col•laborar amb les finalitats de la Plataforma.


Per tot això, la «PLATAFORMA DE CASTELLÓ EN DEFENSA DE LA LLEI 39/2006 DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA» dirigirà les seues accions principalment a:

1. Reivindicar públicament l’acompliment de la Llei en tots els seus termes.

2. Requerir de les Administracions Públiques, en la seua responsabilitat, un finançament adequat i suficient que garantisca els recursos i Serveis Socials necessaris.

3. Vigilar i exigir el compliment dels terminis legals en les valoracions i prescripcions (PIA, Pla d’Atenció Individual) i en la regulació de les prestacions i compatibilitats.

4. Informar al respecte de la cobertura, els serveis i les prestacions que ofereix la Llei a les persones en situació de dependència, les seues famílies, i, en el seu cas, cuidadores i cuidadors.

5. Promocionar que s’aplique la perspectiva de gènere en totes les actuacions derivades de la implementació d’aquesta Llei i reclamar que se complisca en aquelles en què ja està prevista, a fi d’aconseguir la igualtat real entre dones i homes.

6. Instar a que se desenvolupe la prestació d’assistència personal prevista en la Llei i que se perfile de manera adequada la figura de la o de l’assistent personal, que no s’ha de confondre amb la de cuidadora o cuidador.

7. Demanar que s’incidisca, de manera especial, en l’aspecte de la promoció de l’autonomia personal amb l’objectiu final que totes les persones amb diversitat funcional (o discapacitat), cadascuna des de les seues circumstàncies vitals, puguen assolir, amb l'ajuda dels recursos humans i els productes de suport que es precisen, una vida independent entesa com la igualtat d’oportunitats a l’hora de poder prendre totes les decisions que afecten les seues vides.

8. Fer, en col•laboració amb l’Observatori Valencià de la Dependència, el seguiment de la implantació de la Llei.

9. Donar suport a les associacions i persones en situació de dependència, familiars i cuidadores i cuidadors, en les gestions i reivindicacions vinculades amb l’eficaç aplicació de la Llei.

10. Treballar conjuntament amb altres Plataformes i Col•lectius de ciutadanes i ciutadans que existisquen a la Comunitat Valenciana, en defensa de la Llei.

11. Realitzar actes informatius i de sensibilització social (jornades, simposis, etc.), així com mobilitzacions ciutadanes en el cas d’incompliment del que està establert en la Llei.

12. Fomentar l’ús del llenguatge no sexista, tant a nivell d’expressió oral com escrita, en totes les activitats i accions relacionades amb l’esmentada llei, així com la utilització de la denominació persona amb discapacitat per tal d’eradicar d’una vegada altres mots que ofenen la dignitat humana, alhora que se promourà la introducció de l’apel•latiu persona amb diversitat funcional termini que elimina la negativitat i que no diu que ningú siga inferior.

13. Fonamentar totes les accions i activitats de la Plataforma en el model social de la discapacitat, basat en els drets humans i la igualtat d’oportunitats, i en el qual queda evident que la discapacitat no és un fet inherent a la persona que la manifesta sinó que la crea la societat amb les barreres físiques i socials que dificulten o impedeixen el seu desenvolupament.

Castelló de la Plana, a 28 d’abril de 2009.