Benvingudes sigueu totes les persones que visiteu aquest racó que augmentarà els seus continguts de mica en mica.
Bàsicament hi trobareu tots els escrits que jo, Cèsar Gimeno i Nebot, redacte sobre diversitat funcional, que és la denominació proposada pel Foro de Vida Independiente per anomenar la discapacitat, paraula que refusem per pejorativa.
En molts d'aquests escrits compte amb la impagable col·laboració de la meua companya i amiga Mar Dalmau Caselles.

diumenge, 21 de juny de 2015AMB CAMES QUE RODEN (70)

El cinquè mòdul del curs teòric i pràctic sobre «Discapacitat, autonomia i vida independent» que desenvolupa des de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I va tractar sobre «Autodeterminació, participació social i participació laboral». Marta Senent, llicenciada en Humanitats i gerent de l’editorial ACEN, va dinamitzar les sessions els dies 6 i 27 de maig amb l’objectiu principal que l’alumnat reflexionara sobre si mateix i sobre la importància de la seua participació, dins de les seues possibilitats personals, en els cercles socials i laborals.
La primera classe va començar parlant de l’autodeterminació, i va ressaltar la importància de tenir consciència de nosaltres mateixos, mitjançant el plantejament de les següents qüestions: Qui som? Quines capacitats tenim? Quines coses no podem fer o ens resulten molt complicades? Què és el que ens agrada fer? Així mateix hem de ser conscients de tot allò que ens envolta: la família, les amistats, l’entorn en què vivim, en quin moment històric ens trobem i quina és la nostra situació econòmica, i potser el més important, saber comunicar tot això a les altres persones. Pel que fa a la participació social es va assenyalar la seua rellevància i es van indicar els diferents àmbits en els quals hi entra en acció (el cercle familiar, el de les amistats, el de les persones conegudes…) i espais on es fa efectiva com són associacions, ONGs, llocs d’entreteniment i d’oci, etc. D’altra banda, es va comentar com les noves tecnologies poden ajudar a reforçar la participació social i com és d’important que les persones amb diversitat funcional ens esforcem per a aconseguir-la. Pel que fa a la participació laboral, es va dir que s’havia de tenir present tot allò exposat fins a aquell moment, doncs, tant l’autodeterminació com el grau de participació social que tinguem influiran de manera directa en la nostra participació laboral. Evidentment, el nivell d'estudis i de formació reglada és fonamental a l’hora d’optar a un treball, així com tenir la seguretat que sabrem desenvolupar-lo. Així mateix és important conèixer els canals més efectius per a dur a terme una recerca d’ocupació.
L'exposició teòrica de Marta Senent es va combinar amb la participació activa de l'alumnat que va aportar-hi els seus propis coneixements i experiències, amb la qual cosa van enriquir els resultats del curs. En referència a la segona sessió d’aquest mòdul, va ser una classe pràctica de com redactar un currículum implementant tot allò aprés en la classe teòrica, per a posteriorment fer que cada alumna i alumne elaborara el seu. A més també es va indicar la conveniència d’acompanyar el currículum amb una carta de presentació adreçada a l’empresa/entitat on es vol treballar, perquè en aquesta es poden destacar les capacitats pròpies i detallar els tipus d’adaptacions que calen per a desenvolupar amb garanties i eficiència el treball al qual s’opta.
Per a posar-hi punt final, Marta Senent i María José Ortí, membre de l’equip de coordinació de la Fundació Isonomia, van posar en pràctica un role playing escenificant diversos comportaments que es poden trobar per part de les persones que puguen fer una entrevista de treball i que en ocasions poden ser fins i tot ofensius pel seu desinterès, manca d’atenció, etc. Per això cal un bon ús de la intel·ligència emocional i de les habilitats socials, aspectes tractats en altres mòduls del curs.


Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot

dimecres, 3 de juny de 2015AMB CAMES QUE RODEN (69)

Les habilitats socials permeten relacionar-se amb altres persones sense dificultats i que d'aquesta interrelació deriven resultats bons i que beneficien a tots els subjectes que intervenen en tal tracte o connexió social. És a dir, habilitat social es tot comportament o conducta que porta a una persona a manifestar-se i interrelacionar-se d'una manera adequada i eficaç. El quart mòdul del curs teòric i pràctic sobre «Discapacitat, autonomia i vida independent», que es va impartir els dies 15 i 22 d’abril, tot just es va dedicar a les «Habilitats socials, l’autonomia personal i l’autoregulació», i la primera sessió va estar a càrrec de l’equip de la Fundación ASMI de Zafra (Badajoz), entitat que col·labora amb la Fundació Isonomia en el desenvolupament d’aquest curs a Extremadura.
Les habilitats socials s’adquireixen, no són innates, es van aprenent les diferents pautes socials com a subjectes humans i socials, des de la més íntima interrelació fins a portar-la a la macrosocial. D’una banda estan les habilitats motrius i d’una altra les socials que fan que ens relacionem de manera correcta amb el nostre entorn, com són per exemple aquelles referides a la cura del nostre cos, l’alimentació, la neteja de la llar, etc. Tots aquests hàbits bàsics es van adquirint i capaciten per a manejar-se tant en àmbits privats com en públics, constituint la base de l’autonomia personal que s’ha de promoure des de l’instant que naixem, ja que es tracta de la capacitat o condició de desenvolupar tasques d’una manera independent que permetrà que el nostre desenvolupament personal i social no depenga d’altres persones.
Amb la primera activitat proposada, que consistia en la realització d’un treball manual fet en equip, es va fer palesa la importància de la comunicació tant verbal com no verbal en la pràctica de les habilitats socials, així com de l’assertivitat i l’empatia. A continuació, amb la representació del conte «L’aneguet lleig», es va ressaltar la importància de l’autoestima i la positivitat de la diversitat, perquè ser diferents no ha d’implicar res negatiu.
La segona sessió de l’esmentat mòdul la va impartir María José Ortí, psicòloga i membre de l’equip de coordinació de la Fundació Isonomia, que va repassar els temes tractats en mòduls anteriors. Va recordar la filosofia de la vida independent, entesa com la capacitat individual de prendre les pròpies decisions, cosa que també poden fer les persones amb una discapacitat important si compten amb l'assistència personal i altres recursos que necessiten per a assolir el control de les seues vides. Així mateix va revisar els avantatges que aporten les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), alhora que va recomanar la visita al web www.pantallasamigas.net, una iniciativa que promociona l'ús segur i saludable de les noves tecnologies i el foment de la ciutadania digital responsable en la infància i l'adolescència; tot seguit es projectar alguns vídeos molt instructius sobre la prevenció del ciberassetjament, la ciberextorsió, etc., que es poden produir per revelar les nostres contrasenyes, compartir fotos compromeses o qualsevol altra dada personal amb gent que després pot usar-les per a fer-nos mal. Després va recordar la importància del bon control de la intel·ligència emocional i va fer un repàs de les sis categories d’emocions bàsiques que tenen una finalitat adaptativa i que són felicitat/alegria, tristesa, empipament/ira, sorpresa, por i disgust/fàstic. Finalment, va fer un repàs a les habilitats d’autonomia personal, habilitats socials i habilitats d’autorregulació.
Un aspecte molt positiu que s’ha notat en l’alumnat que participa en el curs és que, amb el pas de les sessions, ha augmentat la seua capacitat per a preguntar sobre aquelles qüestions que no tenen prou clares, així com la d’exposar les seues opinions crítiques.

Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot